Απόφαση

Γενικά

Εμπορικός Σύλογος Αξιούπολης: «Εφαρμόστε την απόφαση επαναφοράς της λαϊκής αγοράς στην παλιά θέση της»

Σε εξώδικη καταγγελία-δήλωση-γνωστοποίηση κατά του δήμου Παιονίας και του νομίμου εκπροσώπου του δημάρχου Χρήστου Γκουντενούδη και κατά του προέδρου της […]