Γενικά

Ευνοϊκή απόφαση της Δικαιοσύνης γιά τους εργαζομενους στην «Καπνική»

Δύο διαδοχικές θετικές δικαστικές αποφάσεις εκδόθηκαν στις αρχές της περασμένης εβδομάδας στα σχετικά δικαστήρια γιά τους εργαζόμενους στην «Καπνική-Μιχαηλίδης» ΑΕ.
Και τούτο διότι, όπως έκριναν οι αρμόδιες δικαστικές αρχές στην σχετική δικαστική διαμάχη μεταξύ της εταιρίας και πιστωτών τραπεζικών οργανισμών εγχωρίων και ξένων τα επεξεργασμένα καπνά εσοδείας 2016 της «Καπνικής» δεν θα δοθούν πρακτικώς ως ενέχυρο στις τράπεζες έναντι των οφειλομένων προς αυτές, αλλά θα διακινηθούν από την ίδια την εταιρία επεξεργασίας καπνού.
Κάτι που πρακτικά σημαίνει, ότι τα έσοδα από την πώλησή τους θα διατεθούν κυρίως γιά την εξόφληση των δεδουλευμένων των 500 και πλέον εργαζομένων στην επιχείρηση της «Καπνική-Μιχαηλίδης» ένα μικρότερο μέρος θα διατεθεί σε προμηθευτές παραγωγούς καπνού, ενώ και ένα μέρος εξ αυτών θα δοθεί σε διάφορες οφειλές προς τρίτους.
Όπως δήλωσε στον «Μ» ο πρόεδρος του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Κιλκίς Γιώργος Ιωαννίδης, που είναι ταυτοχρόνως και πρόεδρος του σωματείου καπνεργατοϋπαλλήλων της επιχείρησης, αλλά και της αντίστοιχης συνομοσπονδίας στην χώρα μας, οι εν λόγω αποφάσεις «αποτελούν ουσιαστικώς μία νίκη των εργαζομένων».
«Νίκες, όμως, που θα χρειασθεί να επαναλειφθούν και στο μέλλον, καθώς είναι βέβαιο, ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να διεκδικούν χρήματα, κάθε φορά που μία παραγγελία από τα επεξεργασμένα καπνά του 2016 θα πωλείται σε ενδιαφερόμενους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα