2ο Γυμνάσιο

Δρόμος και πράσινα φύλλα που υποδεικνύουν την πράσινη ανάπτυξη