Δραστηριότητα

Κοινωνία

Επιτυχής παρουσία του ΕΕΕΕΚ Κιλκίς σε διεθνή εκπαιδευτική δραστηριότητα

Στο πλαίσιο συμμετοχής του εργαστηρίου ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ) Κιλκίς στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μαζί καλύτερα-Ενώστε μας» πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική […]