Συνεργασία

Γενικά

Ένα σημαντικό σύμφωνο συνεργασίας γιά ανάδειξη όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την Μακεδονία

Την Τρίτη 28.6.16 υπεγράφη το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της πανελλήνιας ομοσπονδίας πολιτιστικών συλλόγων Μακεδόνων (Π.Ο.Π.Σ.Μ.) εκπροσωπούμενης από τον πρόεδρο του […]