Γενικά

Συνεργασία ΔΕΥΑΚ και Δοϊράνης Σκοπίων γιά το νερό

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16.1.14, στην αίθουσα η συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Κιλκίς η εναρκτήρια συνάντηση του έργου “Μεταφορά τεχνογνωσίας στον δήμο Δοϊράνης και προσαρμογή της ΔΕΥΑΚ στις νέες συνθήκες που επέφερε ο «Καλλικράτης» στην διαχείριση των υδάτινων πόρων στην περιοχή παρέμβασης – Βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών” (WWM – QUOL)» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Greece – the Former Yugoslav Republic of Macedonia IPA Cross-Border Programme” 2007-2013».
Τη συνάντηση προγραμμάτισε και συντόνισε η ΔΕΥΑ Κιλκίς, που αποτελεί τον συνολικό επικεφαλής εταίρο και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου. Την διοργάνωση και υλικοτεχνική υποστήριξη της συνάντησης είχε η Επιμορφωτική Κιλκίς Μον. ΕΠΕ.
Στην συνάντηση παρέστη τετραμελής αποστολή του διασυνοριακού εταίρου από τον δήμο Δοϊράνης Σκοπίων με επικεφαλής τον δήμαρχο Μπόρτσε Στάμωφ, ενώ την ΔΕΥΑΚ εκπροσώπησαν ο αναπληρωτής πρόεδρος Δημήτρη Τσαντάκης και ο διευθυντής της Ηλίας Αβραμίδης.
Κεντρικός στόχος του έργου είναι να δρομολογήσει και να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και την εξοικονόμηση του πόσιμου νερού στην ευρύτερη λεκάνη της λίμνης Δοϊράνης και του δήμου Κιλκίς γενικότερα.
Η περιοχή παρέμβασης του έργου έχει ως επίκεντρο την υδρολογική λεκάνη της λίμνης Δοϊράνης, επεκτείνεται όμως σε όλη την έκταση του δήμου Κιλκίς και του δήμου Δοϊράνης Σκοπίων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 501.799 ευρώ ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΚ είναι 192.065 ευρώ, ενώ του δήμου Δοϊράνης Σκοπίων 309.734 ευρώ η διάρκεια του έργου είναι 15 μήνες.
DEYAK KICK OFF MEETING 4Η συνεργασία της ΔΕΥΑΚ με τον δήμο Δοϊράνης Σκοπίων ξεκίνησε πριν δύο χρόνια με την επίσκεψη στελεχών του δήμου και της επιχείρησης ύδρευσης στις εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑΚ και στην μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Κιλκίς. Δεδομένης της πρόθεσης του δήμου Δοϊράνης Σκοπίων να προχωρήσει στην ανακατασκευή της δικής της μονάδας βιολογικού καθαρισμού ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση της λίμνης, ζήτησε από τη ΔΕΥΑΚ να του παράσχει σχετική τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη τόσο στη φάση της κατασκευής αλλά και της λειτουργίας και διαχείρισης της μονάδας, αλλά και σε γενικότερα θέματα διαχείρισης νερού. Για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε μια μικτή ομάδα εργασίας, αποτέλεσμα της οποίας υπήρξε η κατάθεση πρότασης στο πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Ελλάδα-Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013».
Στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων που θέτει το έργο προγραμματίζεται μία σειρά από δράσεις και παρεμβάσεις στην περιοχή του κάθε εταίρου αλλά και κοινές δράσεις.
Έτσι, από την πλευρά της ΔΕΥΑΚ, μεταξύ των άλλων προγραμματίζεται η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης, των προβλημάτων και δυνατοτήτων ανάπτυξης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, η Ψηφιακή χαρτογράφηση και ο έλεγχος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης, η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και τεχνολογικών μέσων για τον έλεγχο των διαρροών ύδρευσης μέσω GPS, η προμήθεια συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) για την ψηφιακή αποτύπωση πληροφοριών σε γεωγραφικές συντεταγμένες του δικτύου αποχέτευσης, η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης και η δημιουργία βάσης δεδομένων για την καταχώρηση χρήσιμων πληροφοριών για το έργο.
Από την πλευρά του δήμου Δοϊράνης Σκοπίων προγραμματίζεται η προκαταρκτική μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων της λίμνης Δοϊράνης, η ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου αποχέτευσης του δήμου, η ανακατασκευή και εκσυγχρονισμός της μονάδας βιολογικού καθαρισμού του δήμου, η προμήθεια συστήματος γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για την ψηφιακή αποτύπωση πληροφοριών σε γεωγραφικές συντεταγμένες του δικτύου αποχέτευσης, η προμήθεια παγκόσμιου συστήματος προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (GPS) για την ψηφιακή χαρτογράφηση του δικτύου αποχέτευσης, εκμεταλλευόμενοι την σχετική τεχνογνωσία της ΔΕΥΑΚ.
Τέλος θα υλοποιηθούν δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την ποιότητα και την εξοικονόμηση του νερού, που περιλαμβάνουν εκδόσεις, ημερίδες, κλπ.
Σχετικά με την ημερήσια διάταξη της συνάντησης αυτή περιελάμβανε την επίσημη έναρξη του έργου που έγινε από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Δημήτρη Τσαντάκη, στην συνέχεια χαιρέτησαν οι εκπρόσωποι των 2 εταίρων Αναστάτιος Αμανατίδης, και ο δήμαρχος Δοϊράνης Σκοπίων Μπόρτσε Στάμωφ. Έγινε παρουσίαση του δήμου Κιλκίς από την Ράνια Κασκαμανίδου. Ο υπεύθυνος έργου από τον δήμο Δοϊράνης Σκοπίων Αντρέι Αγγέλοφσκι μίλησε για τις προοπτικές ανάπτυξης του δήμου που σχετίζονται άμεσα με την ίδια την λίμνη και την ποιότητα των νερών της. Ο διευθυντής της ΔΕΥΑΚ Ηλίας Αβραμίδης έκανε μια σύντομη παρουσίαση του έργου, των επιδιώξεων και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει και τον αντίκτυπο στη λειτουργία και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΔΕΥΑΚ, ενώ το στέλεχος της ΔΕΥΑΚ Σοφία Κουρτίδου έκανε μια αναφορά στον έλεγχο της ποιότητας του νερού από τη ΔΕΥΑΚ, τις επιπτώσεις από την χρήση των συστημάτων GIS και GPS και τη μονάδα του βιολογικού καθαρισμού του Κιλκίς.
Ακολούθησε συζήτηση για τον προγραμματισμό των δράσεων, που η υλοποίηση τους θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και τέλος συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την διοικητική διαχείριση του έργου, τις υποχρεώσεις των εταίρων και τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την υλοποίηση του προγράμματος και η επόμενη συνάντηση των εταίρων και τη θεματολογία της.

Περισσότερα

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπεριφερειάρχη Α.Βεργίδη

Παραβίαση του προσωπικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη ([email protected]), είχε ως αποτέλεσμα emails με φερόμενο ως αποστολέα τον […]

Δείτε ακόμα