Μακεδονίας

Αρθρογραφία

Πρέπει να βροντούν και να αστράφτουν οι άμβωνες για το όνομα…

Στον βιβλίο του αείμνηστου καθηγητή Λεων. Φιλιππίδου, «ο Σμύρνης Χρυσόστομος, ο μεγαλομάρτυρας Μητροπολίτης»-ο Φιλιππίδης διετέλεσε προσωπικώς γραμματέας του εθνοϊερομάρτυρος-διαβάζουμε στην […]

Κοινωνία

Ο ρόλος του πανεπιστημίου Μακεδονίας στην προώθηση και ανάδειξη της ταυτότητας του ποντιακού Ελληνισμού

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως μετεξέλιξη της Βιομηχανικής Σχολής, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά, πρωτοπόρα και καινοτόμα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα […]