Κοινωνία

Ο ρόλος του πανεπιστημίου Μακεδονίας στην προώθηση και ανάδειξη της ταυτότητας του ποντιακού Ελληνισμού

ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Γράφει ο Κώστας Ανθόπουλος*

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως μετεξέλιξη της Βιομηχανικής Σχολής, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά, πρωτοπόρα και καινοτόμα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική δραστηριότητα του πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν περιορίζεται μόνο στις τυπικές ακαδημαϊκές δραστηριότητες αλλά έχει ως κατεύθυνση και προσανατολισμό να συνδεθεί με την κοινωνία, τις ανάγκες της, τον κόσμο της εργασίας και την πραγματική οικονομία. Ακόμα περισσότερο αναζητά να βρει διαύλους επικοινωνίας με οργανωμένες εθελοντικές ομάδες και ενώσεις πολιτών που εργάζονται για τη ανάδειξη της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας του λαού μας.

Η παρουσία του καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη στη θέση του πρύτανη του πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα ώστε να αποκτήσει αυτά τα δυναμικά χαρακτηριστικά.

Αξιοσημείωτες είναι οι δράσεις και η ανάπτυξη συνεργασίας του πανεπιστημίου Μακεδονίας με το δήμο Δράμας με τον οποίο το πανεπιστήμιο υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας για την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που έχουν σχέση με τις αναπτυξιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ανάγκες της περιοχής όπως και η συνεργασία με την Ομοσπονδία Μακεδονικών Οργανώσεων για την στήριξη και μελέτη της ιστορίας του μακεδονικού ελληνισμού και τη διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας και της αντιμετώπισης με τεκμηριωμένο τρόπο όλων εκείνων που διαστρεβλώνουν και καπηλεύονται ψευδεπίγραφα την ιστορία της Μακεδονίας.

Μια από τις πιο σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει πρόσφατα αναληφθεί από την πρυτανεία του πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τον πανελλήνιο σύνδεσμο Ποντίων εκπαιδευτικών αφορά το σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των φορέων το οποίο περιλαμβάνει ως πεδία:

• Ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για τη διαμόρφωση πολιτικής ανάπτυξης κοινών ή συμπληρωματικών δράσεων μεταξύ των δύο φορέων.

• Συντονισμένες ενέργειες δικτύωσης και προβολής των κοινών δράσεων των δύο φορέων με δίκτυα και φορείς του εξωτερικού και εσωτερικού.

• Συντονισμό ενεργειών και την κοινή προβολή των απόψεών τους σε εθνικά, περιφερειακά και κοινοτικά θεσμικά όργανα.

• Ανάληψη δράσεων των δύο φορέων με στόχο την ανάπτυξη συνεργιών με φορείς συναφούς ή συμπληρωματικής αρμοδιότητας που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της Μακεδονίας.

• Αξιοποίηση και συνεργασία χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών (ευρωπαϊκών και ελληνικών) προγραμμάτων.

• Κοινές δράσεις-συνεργασίες, ιδίως με τα τμήματα μουσικής επιστήμης και πληροφορικής, βαλκανικών, σλαβικών και ανατολικών σπουδών, διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών του πανεπιστημίου.

• Συνεργασία σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.

• Κοινός σχεδιασμός και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων

Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Δημιουργία έδρας μελετών της καθ’ ημάς Ανατολής σε θεματικές κοινού ενδιαφέροντος.

2. Εκδοτική συνεργασία για την ανάθεση εκδόσεων, λευκωμάτων σχετικά με τον ποντιακό Ελληνισμό και ιστορία στον εκδοτικό οίκο του πανεπιστημίου.

3. Συνδιοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο σε θέματα και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

4. Ίδρυση συλλόγου Ποντίων φοιτητών και φίλων.

5. Ίδρυση σχολείου διδασκαλίας της ποντιακής διαλέκτου.

6. Ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών για την ποντιακή διάλεκτο.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι πνέει ούριος άνεμος ούτως ώστε να δημιουργηθούν καλύτεροι όροι και συνθήκες ούτως ώστε να δικαιωθούν χρόνια αιτήματα και διεκδικήσεις του ποντιακού Ελληνισμού όπως η στήριξη και διάδοση της ποντιακής διαλέκτου μέσω της εκπόνησης μελετών και ερευνών που θα συμβάλλουν στην διάσωσή της, η κατάδειξη της σημασίας και της συνεισφοράς του ποντιακού Ελληνισμού στην διατήρηση της εθνικής συνοχής και η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις αρχές του 20ου αιώνα.

*Αντιπρόεδρος του πανελληνίου συνδέσμου Ποντίων εκπαιδευτικών

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Για την μπούκλα

Πρόσφατα είχα την τύχη, που αρχικά ήταν χαρά, να παρακολουθήσω την παράσταση «Μπούκλα 99» της Νεφέλης Μεγκ, στον πολύ όμορφο […]