Δευτεροβάθμια

Κοινωνία

Σε διακρατικό πρόγραμμα το γραφείο καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων

Η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς δια του υπευθύνου του γραφείου καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων «Ερασμος+» συμμετέχει […]

Κοινωνία

Ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιεί η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς δια του υπευθύνου του γραφείου καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το κέντρο ανάπτυξης εκπαιδευτικής […]