ΑΜΕΑ

Πολιτική

Σύλλογος αποφοίτων τμημάτων ειδικής αγωγής:«Να αποσυρθεί η τροπολογία γιά μαθητές ΑΜΕΑ και εκπαιδευτικούς»

Την άμεση απόσυρση της τροπολογίας γιά τους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους εκπαιδευτικούς σχετικών ειδικοτήτων ζητεί […]