Πολιτισμός

Το ΕΕΕΕΚ σε πρόγραμμα αντιμετώπισης του αποκλεισμού των ΑΜΕΑ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κιλκίς στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + με τίτλο «Together Better – Join Us», η διευθύντρια Ελένη Τεχλικίδου και η εκπαιδευτικός Χριστίνα Μωραϊτη μετέβησαν στην πορτογαλλικη πόλη Οπόρτο και ελαβαν μέρος στις εργασίες του προγράμματος.

Στη συγκεκριμένη επίσκεψη το θέμα ήταν η παρουσίαση προτάσεων για την αντιμετώπιση του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία από το κοινωνικό γίνγνεσθαι. Οι συμμετέχουσες χώρες παρουσίασαν δράσεις που αναπτύσσονται στις σχολικές μονάδες τους. Εκτός από Πορτογαλία και Ελλάδα πρόκειται γιά τις Πολωνία, Βέλγιο, Ιταλία, Λεττονία, Εσθονία και Τουρκία.
ΕΕΕΕΚ ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης η φιλοξενούσα χώρα διοργάνωσε επισκέψεις σε σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δομές ειδικής αγωγής γιά την γνωριμία και την ανταλλαγή εκπαιδευτικών απόψεων, μεθόδων και τρόπων διδασκαλία που αφορούν την ένταξη και ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στον κοινωνικό ιστό και στην παραγωγική διαδικασία.

Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται και τα εξής:

«Οι δομές εκπαίδευσης με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή έδωσαν το πνεύμα εκπαίδευσης της χώρας και τους τρόπους καθοδήγησης για ενσωμάτωση κυρίως σε άτομα με εγκεφαλική παράλυση.

Επισκεφθήκαμε τη μονάδα υποστήριξης ατόμων αποκλειστικά με εγκεφαλική παράλυση (A Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, APPACDM), το κέντρο υποστήριξης ατόμων με αναπηρία Integrated Centre of Support to the Disabled (CIAD) και τα σχολεία τυπικής εκπαίδευσης με τμήματα ένταξης στα οποία φοιτούν τυφλοί, κωφοί και μαθητές με αναπηρία.

Επίπλέον, η φιλοξενούσα χώρα μέσα από τις επισκέψεις στην πόλη Φατίμα, Ομπιντα, το μοναστήρι της Μπατάλια, την πόλη Κοϊμπρα στην οποία βρίσκεται το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, αλλά και την πόλη του Οπόρτο, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες των εταίρων χωρών (μαθητές και εκπαιδευτικούς), να γνωρίσουν την πολιτιστική κληρονομιά πέρα από την προφανή συμβολή σε θέματα διεύρυνσης της γνώσης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Να σκεφθούν τα παιδιά

Πρόκειται για κατ΄επανάληψιν διατυπωθείσα γνώμη και θέση της στήλης, όσον αφορά στην σχέση της τοπικής (αυτο)διοίκησης με φορείς του υψηλού […]