Σιτάρι

Αγροτικά

Παρέμεινε στα 12 κιλά ανά στρέμμα η ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου σποράς σκληρού σιταριού

Σφραγίδα ΦΕΚ πήρε η αιφνίδια αναθεώρηση της ελάχιστης ποσότητας πιστοποιημένου σπόρου σποράς γιά το σκληρό σιτάρι, που ευρέως καλλιεργείται στον […]