Ηλεκτρονική

Γενικά

Τα ισχύοντα από φέτος με την ηλεκτρονική υποβολή ετησίων πινάκων προσωπικού από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Από το τμήμα εργασιακών σχέσεων (σώμα επιθεωρητών εργασίας) Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2950/85/8-09-2014 απόφαση του υπουργού […]