Αγροτικά

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής σταφυλιών

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε γιά τους αμπελουργούς, ότι υποχρεούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων δηλώσεις συγκομιδής για το σύνολο της εκμετάλλευσής τους.

Για το έτος 2016 οι δηλώσεις συγκομιδής θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικώς μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προιόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του ΥΠΑΓΑΤ.

http://e-services.minagric.gr/

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2016.

Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσονται μόνον οι αμπελουργοί με εκμεταλλεύσεις που καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,1 εκτάριο (1 στρέμμα) αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους δεν διατίθεται στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι αμπελουργοί/οινοποιοί οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της παραγωγής τους και καταθέτουν δήλωση παραγωγής.

Οι υπόλοιποι δεν απαλλάσσονται ακόμη και σε περίπτωση ανωτέρας βίας, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οπότε τότε υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής επιλέγοντας στην εφαρμογή το αντίστοιχο πεδίο για την αιτιολόγηση της μηδενικής παραγωγής (π.χ αναδιάρθρωση, ζημία από παγετό , χαλάζι , περονόσπορος , ανωτέρα βία , καύσωνας, οικονομικοί λόγοι).

Όσοι δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων («Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων», «Χορήγηση δικαιωμάτων από το εθνικό αποθεματικό») για την τρέχουσα και την επόμενη αμπελοοινική περίοδο.

Χωρίς την εκτυπωμένη Ηλεκτρονική Δήλωση Συγκομιδής δεν θα χορηγείται οποιαδήποτε βεβαίωσης παραγωγής σταφυλιών.

Οι παραγωγοί που κατέχουν ήδη λογαριασμό στις ψηφιακές υπηρεσίες του ΥΠΑΓΑΤ από τις δηλώσεις του 2013, μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα τούς κωδικούς που έχουν, αλλιώς θα πρέπει να κάνουν εγγραφή.

Οδηγίες για την συμπλήρωση των δηλώσεων συγκομιδής παρέχονται από την ιστοσελίδα της Π.Ε Κιλκίς
http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241

και στην ιστοσελίδα
http://www.geoponoikilkis.blogspot.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα