Γενικά

Τα ισχύοντα από φέτος με την ηλεκτρονική υποβολή ετησίων πινάκων προσωπικού από τους εργοδότες του ιδιωτικού τομέα

Από το τμήμα εργασιακών σχέσεων (σώμα επιθεωρητών εργασίας) Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2950/85/8-09-2014 απόφαση του υπουργού εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας «Περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του σώματος επιθεώρησης εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΟΑΕΔ μεταξύ άλλων ορίζονται για την υποβολή των ετήσιων πινάκων προσωπικού:
-Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας.
-Υπόχρεοι είναι όλοι οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ενώ συμπεριλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι ως εργοδότες στο μητρώο δημοσίων φορέων της ελληνικής διοίκησης του υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που απασχολούν εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου (δημόσιο, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού, εταιρείες Δημοσίου).
-Η χρονική διάρκεια υποβολής των καταστάσεων προσωπικού ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2014 και λήγει την 21η Οκτωβρίου 2014 (ετήσιος πίνακας προσωπικού έντυπο Ε4)
-Σε περίπτωση παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής, η ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με την προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσίας του ΣΕΠΕ προκειμένου να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διαδικασία κυρώσεων περί εκπρόθεσμης υποβολής στοιχείων.
-Για περισσότερες πληροφορίες το σχετικό ΦΕΚ 2390/τΒ/8-09-2014 βρίσκεται στην ηλεκτρονική διέυθυνση: www.et.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα