ΕΛΜΕ Κιλκίς

Γενικά

Η νέα διοίκηση της ΕΛΜΕ Κιλκίς

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος, Γεώργιος Ξενέλλης Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Πολυχρονίδης […]