Η νέα διοίκηση της ΕΛΜΕ Κιλκίς

Γενικά /

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος, Γεώργιος Ξενέλλης
Αντιπρόεδρος, Γεώργιος Πολυχρονίδης
Γενικός γραμματέας, Ιωάννης Γεωργούσης
Ταμίας Κυριακή Ματσακίδου
Οργανωτική γραμματέας, Μαρία Συμεωνίδου
Μέλη, Γεώγιος Ρωμανίδης, Παναγιώτης Σαπουνάς

Περισσότερα
Δείτε ακόμα