Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η Επιμορφωτική Κιλκίς εκπαίδευσε εργαζόμενους στο πλαίσιο του επιδοτούμενου προγράμματος ΛΑΕΚ 1-49

Λίγο πριν την εκπνοή του 2021, εκπαιδεύτηκαν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε., δεκαπέντε (15) εργαζόμενοι στο θέμα «Ανάπτυξη Προσωπικών […]