Γενικά

Γενικά

Εκπαιδευτικά σεμινάρια γιά το ηλεκτρονικό δημοπρατήριο αγροδιατροφικών προϊόντων

Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Κιλκίς διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια γιά την χρήση της «πλατφόρμας» του ηλεκτρονικού δημοπρατηρίου αγροδιατροφικών προϊόντων (e-auction […]

Δρόμος και πράσινα φύλλα που υποδεικνύουν την πράσινη ανάπτυξη