Έλλη Φρεγγίδου

Αρθρογραφία

Ψυχολογία και Marketing

Η ψυχολογία, ως επιστήμη, ασχολείται με την διερεύνηση της σκέψης, της αντίληψης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ο […]

Αρθρογραφία

Κακοποίηση ανηλίκων

Με τον όρο «κακοποίηση – παραμέληση παιδιών» περιγράφεται ένα φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ένας ή περισσότεροι ενήλικες που έχουν […]