Έλλη Φρεγγίδου

Αρθρογραφία

Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες τρίτης ηλικίας και τα οφέλη σε περιόδους οικονομικής κρίσης

Η αυτοαναφερόμενη κατάσταση υγείας των ατόμων (αυτοαξιολόγηση) φαίνεται να συσχετίζεται άμεσα με την αποτελεσματική διαχείριση μιας νόσου. Με άλλα λόγια, […]