Περίοδος

Γενικά

Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918): Οι πολεμικές αναμετρήσεις στον νομό Κιλκίς την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 1915

Στρατιωτικές δυνάμεις των Γάλλων και των Βρετανών, όπως ήδη αναφέραμε σε προηγούμενο σημείωμα, άρχισαν να αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη στις 18 […]