Γενικά

Ξεκινά η νέα κυνηγετική περίοδος θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015

Με απόφαση του δασαρχείου Κιλκίς ορίσθηκαν τα ισχύοντα για την νέα κυνηγετική περίοδο που ξεκινά στις 20 Αυγούστου και θα διαρκέσει έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρονται , μεταξύ άλλων και τα εξής:

Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2014-2015, από 20 Αυγούστου 2014 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2015.
Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι ημέρες κυνηγιού τους καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον συνημένο πίνακα θηρευσήμων ειδών.
Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax Rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγιού από 15-9-14 έως 20-1-15 σε τρεις μέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται, αντιστοίχως, το κυνήγι του λαγού και του αγριόχοιρου.
Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης μέχρι πέντε (5) ατόμων ανά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι των νεαρών αγριόχοιρων όσο αυτοί φέρουν τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα τους καθώς και το κυνήγι των χοιρομητέρων αυτών.
Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) από 15-09-14 μέχρι 20-1-15 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2015 μέχρι 28-2-2015 χωρίς σκύλο δίωξης, επειδή ο Ν. Κιλκίς δεν χαρακτηρίστηκε αρουραιόπληκτος.
Επιτρέπουμε το κυνήγι του πετροκούναβου (Martes foina) από 15-9-2014 μέχρι και 20-1-2015 με την χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21-1-2015 μέχρι και 28-2-2015 χωρίς σκύλο δίωξης. Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για το κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου, υπόκειται στους περιορισμούς της παραγράφου 4 της παρούσης.
Επιτρέπουμε το κυνήγι της πετροπέρδικας (Alectoris graeca) από 1-10-14 έως 15-12-2014 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή με δικαίωμα θήρευσης μέχρι δύο (2) ατόμων ανά κυνηγό/έξοδο.
Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2,3 και 4 της οδηγίας 79/409 /ΕΟΚ.
Επιτρέπουμε το κυνήγι των ειδών που φαίνονται στο συνημμένο πίνακα και στη στήλη με την ένδειξη Ζώνες (διάβασης αποδημητικών πουλιών) που καθορίστηκαν με την αριθ. 54604/2939/24-7-1976 Απόφαση του υπουργείου γεωργίας, όπου δεν ισχύουν ειδικές απαγορεύσεις θήρας (π.χ καταφύγια θηραμάτων, ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, μέσα σε κατοικημένες περιοχές κλπ), ζώνες που ορίζονται ως εξής:

«Ζώνη» Α
Αρχίζει από τον οικισμό Αγία Παρασκευή, ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο προς παλαιά Αγία Παρασκευή, από εκεί, τον στρατιωτικό δρόμο μέχρι το Καβαλάρι και από εκεί τον αγροτικό δρόμο ως το Φυλάκιο Προμαχώνα, από εκεί τις ακτές λίμνης Δοϊράνης μέχρι το χωριό Δοϊράνη, και ως το χωριό Ακρίτας δια της κοινοτικής οδού. Από εκεί ακολουθεί τη διερχομένη δια του στρατιωτικού φυλάκιου Ταβουλάρη αγροτική οδό μέχρι το χωριό Μεγάλη Στέρνα. Από τη Μ. Στέρνα ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Μ. Στέρνας – Πολυκάστρου μέχρι το Πολύκαστρο και από εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο που διέρχεται από τα χωριά Βαφειοχώρι, Χωρύγι, Μεγάλη Βρύση, μέχρι το Κιλκίς, απ όπου ακολουθεί τον δρόμο που διέρχεται από τα χωριά Ξηρόβρυση, Κορομηλιά, Πλαγιά, Κορυφή, Δροσάτο, Αμάραντα, Άγιο Χαράλαμπο, Μυριόφυτο, Σ.Σ Μουριών και τέλος τον οικισμό Αγία Παρασκευή, που είναι και η αφετηρία.

«Ζώνη» Β
Αρχίζει από το χωριό Ευκαρπία, και ακολουθεί το δρόμο Ευκαρπίας, Κιλκίς, Σ.Σ Κιλκίς (Κρηστώνα), έπειτα ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι συναντήσεως της (παλαιάς) οδού Κιλκίς – Θεσσαλονίκης. Από εκεί ακολουθεί τα όρια των ανωτέρω νομών μέχρι να συναντήσει την (παλαιά) οδό Θεσσαλονίκης Κιλκίς την οποία ακολουθεί διερχόμενη από τα χωριά Άγιος Παντελεήμων, Μάνδρες, Καμπάνη, Μύλοι, μέχρι το Γαλλικό ποταμό, όπου υπάρχει γέφυρα, και ακολουθώντας την αριστερή όχθη του Γαλλικού ποταμού φτάνει μέχρι τη Τέρπυλλο και κατόπιν δια της οδού ως την Ευκαρπία, όπου και η αφετηρία.
Απαγόρευση κυνηγιού
Απαγορεύουμε το κυνήγι:
-Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
-Στα εκτροφεία θηραμάτων.
-Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ωρισμένης χρονικής διάρκειας.
-Σε «ζώνη» πλάτους πεντακοσίων μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
-Στις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά ή οικι σμούς και σε ακτίνα 250 μέτρων από την τελευταία κατοικία του και γύρω από μεμονωμένες αγροικίες σε ακτίνα 150 μέτρων.
-Χωρίς την συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα ή μισθωτή, στους αμπελώνες από τη έναρξη της περιόδου της θήρας μέχρι την λήξη του τρυγητού, στους αθέριστους λειμώνες, στις καλλιεργούμενες εκτάσεις ή οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι την συγκομιδή των καρπών, και στις περιφραγμένες εκτάσεις.
-Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού.
Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθ. 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) Κ.Υ.Α. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την (ΚΥΑ Η.Π.8353/276/Ε 103 ΦΕΚ 415Β 23-2-2012) και ισχύει.
Απαγορεύουμε την αγοροπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησης τους.
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικώς και μόνον στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης, που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού (Κιλκίς, Πολυκάστρου, Κολχίδας–Ποταμιάς, Μαυρονερίου).

Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δασικές και ποινικές διατάξεις.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, στους Ομοσπονδιακούς φύλακες θήρας, στους φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Συλλόγων, στην Αστυνομία, στους Δημοτικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 289 του Ν.Δ. 86/69 και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η ισχύς της, αρχίζει από 20-8-14 και λήγει 28-2-15 πλην της παρ. Β3 για την οποία ισχύει μέχρι την έκδοση νεοτέρας Δ.Ρ.Δ. θήρας.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Το… «γούρι»

Αυτή τη φορά η χειροσφαιρική ομάδα του ΓΑΣ Κιλκίς πέρασε νικηφόρα από την Αθήνα η χειροσφαιρική ομάδα του ΓΑΣ Κιλκίς […]