Καθαρισμός

Γενικά

Οδοντιατρικός καθαρισμός

H οδοντική πλάκα είναι μία μαλακή ουσία που εμφανίζεται στην επιφάνεια των δοντιών όταν αυτά δε βουρτσίζονται με σωστό τρόπο. […]