Γενικά

Ο δήμος Παιονίας ευπρεπίζει τον «καθρέφτη» της χώρας του μεθοριακού σταθμού Ευζώνων

Εδώ και κάποιο διάστημα η ευρύτερη περιοχή του μεθοριακού σταθμού της χώρας, εξ αιτίας εκτεταμένης ρυπάνσεως, παρουσίαζε «εικόνα», που ούτε παρέπεμπε ούτε άρμοζε σε «καθρέφτη» της χώρας, στο νευραλγικότερο σημείο εισόδου-εξόδου σε και από αυτήν.
Γιά την αποκατάσταση αυτής της «εικόνας» και μαζί της πρώτης εντυπώσεως των εισερχομένων στην χώρα μέσω αυτού του σημείου, ανέλαβε εκστρατεία ευπρεπισμού ο δήμος Παιονίας, διά του αρμοδίου αντιδημάρχου Γιάννη Συμεωνίδη.
Και μέχρι στιγμής αποδεικνύεται εν τοις πράγμασιν, ότι η εκστρατεία αυτή έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες η περιοχή άλλαξε θεαματικώς «όψη» επί τα βελτίω, έχοντας εναρμονισθεί πλήρως με τα όσα ορίζουν η αισθητική και η ευπρέπεια.
Αυτό επιτεύχθηκε με αποψίλωση όλων των επιφανειών που είχαν «χορταριάσει», αποκομιδή των κάθε λογής απορριμμάτων, απαλοιφή των ιχνών κάθε είδους ρύπανσης, τοποθέτηση κάδων, βαφή και αναβάθμιση σημείων και χώρων, που είχαν εμφανή σημεία εγκατάλειψης, διαμόρφωση χώρων γιά καλλωπιστικές παρεμβάσεις κα.
SONY DSC
Επιπροσθέτως, δημοτική αντιπροσωπεία υπό τον κ. Συμεωνίδη ήλθε σε επαφή με τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές της γείτονος χώρας, που διατηρούν αγοραία οχήματα (ταξί) στην μεθόριο περιοχή, ζητώντας τους να μεριμνήσουν γιά τοποθέτηση κάδων στον σταθμό τους («πιάτσα») ώστε τα εκεί απορρίμματα να μην σκορπίζουν και μεταφέρονται με τον αέρα στην ελληνική περιοχή.
Ήδη η νέα ευπρεπής «εικόνα» έχει αποσπάσει ευμενή σχόλια εισερχομένων στην χώρα μας, ενισχύοντας έτσι το κύρος της, το οποίο υφίσταται πλήγμα κάθε φορά που η περιοχή παραδίδεται στις συνέπειες της απουσίας μέριμνας γιά την συντήρηση αυτής της «εικόνας».
Εκείνο που αξίζει να μνημονευθεί και να εξαρεί, είναι το γεγονός, ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτήν την μέριμνα την ανάλεβε ο δήμος Παιονίας με τα πενιχρά μέσα και τις δραματικώς περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες.
Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακόμη καλύτερο αν γιά την ευπρεπή εικόνα της ευρύτερης περιοχής του μεθοριακού σταθμού Ευζώνων αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας, που είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
Και αν λόγω συγκυριών δυσκολεύεται να αναλάβει κατ’ ευθείαν αυτές τις πρωτοβουλίες τουλάχιστον ας το πράξει εμμέσως, προσφέροντας στοιχειώδη στήριξη επί τούτω στον δήμο Παιονίας.
Άλλωστε έχει χειροπιαστές αποδείξεις γιά εγγυημένο αποτέλεσμα, που αφορούν και στην βούληση και στην πρακτική αντίληψη του δήμου Παιονίας ως προς την αντιμετώπιση τέτοιων θεμάτων.
Η μετά την δική του παρέμβαση γενική «εικόνα» της περιοχής του μεθοριακού σταθμού Ευζώνων ….«ομιλεί» από μόνη της.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα