Ειδήσεις Video

Ειδήσεις Video

ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΙΛΚΙΣ

Γιά την προσπάθεια που καταβάλλεται να ενημερωθούν οι νέοι αγρότες στα θέματα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), των προγραμμάτων […]