Γενικά

Γενικά

Οργανώνεται το πλαίσιο ξεναγήσεων στο λαογραφικό μουσείο συλλόγου Ανατολικορωμυλιωτών Πολυκάστρου

Αντιπροσωπεία οπλιτών όλων των εκεί στρατωνοζομένων μονάδων με τον επικεφαλής αξιοματικό τους δέχθηκε το Σάββατο 14.3.15 στους χώρους του λαογραφικού […]