Γενικά

Εκπαίδευση γιά οικολογική ανάπτυξη υλοποιεί η «Επιμορφωτική»

Το ΚΕΚ- Κέντρο δια βίου μάθησης «Επιμορφωτική» Κιλκίς υλοποιεί την πρώτη εκ των τεσσάρων κινητικότητα εκπαίδευσης στην Αυστρία την τρέχουσα εβδομάδα, για τις ανάγκες του σχεδίου με τίτλο «Οικολογική ανάπτυξη και διαχείριση του αγρο-διατροφικού τομέα». Η κινητικότητα υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Erasmus+» μετά την έγκριση και επιχορήγηση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Σκοπός του σχεδίου είναι αφ’ ενός μεν να προσφέρει εφόδια και ικανότητες σε εκπαιδευτές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) ώστε να βελτιωθούν στο διδακτικό τους έργο αφ’ ετέρου δε να παρέχει δυνατότητες επαγγελματικής διέξοδου σε άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και τις εναλλακτικές καλλιέργειες λαμβάνοντας την απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση. Το σχέδιο εστιάζει σε δύο θεματικούς άξονες, τα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά που αποτελούν πάντα αντικείμενο εμπορίου με σημαντικά οικονομικά οφέλη και την ορθή υγιεινή & ασφάλεια τροφίμων.

Η κινητικότητα υλοποιείται στην Αυστρία και επικεντρώνεται στα αρωματικά/φαρμακευτικά φυτά. Στην κινητικότητα συμμετέχουν 11 άτομα από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα που παράλληλα είναι και εκπαιδευτές ΕΕΚ με ειδικότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την καλλιέργεια αρωματικών φυτών.
Φορέας υποδοχής στην Αυστρία είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός DKOMMER INTERKULTURELLE PERSONALENTWICKLUNG.

Η Αυστριακή ΜΜΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις με εξειδίκευση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και θα μεταδώσει στους συμμετέχοντες τεχνογνωσία σε ότι αφορά τον αγρο-διατροφικό τομέα, τις στρατηγικές ανάπτυξης για την είσοδο σε νέες αγορές, τη βιολογική γεωργία, την ελαιοπαραγωγή, τα οινοποιεία κ.ά. Στην εβδομαδιαία παραμονή τους στην Αυστρία οι συμμετέχοντες πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση θα επισκεφθούν βιολογικές φάρμες και επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα αρωματικά /φαρμακευτικά φυτά στις οποίες θα γνωρίσουν καινοτόμες μεθόδους και διαδικασίες που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση, τυποποίηση, marketing και χρησιμοποιούνται στον αντίστοιχο τομέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται να ακολουθήσουν άλλες τρεις κινητικότητες στην Ιταλία, Κύπρο και Αυστρία στις οποίες θα καταρτιστούν και εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο στάδιο της προετοιμασίας των καταρτιζομένων για τη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές κινητικότητες ο συντονιστής φορέας «Επιμορφωτική» Κιλκίς συνεργάστηκε με το ΚΕΚ συνδέσμου εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, συνδέσμου βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ, ΔΕΘΠ).

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο και τους επιμέρους θεματικούς άξονες που εστιάζει, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι μέσω της ιστοσελίδας http://epimorfotiki.wix.com/eco-alimentary που δημιούργησε ειδικά για το σκοπό του σχεδίου η Επιμορφωτική Κιλκίς.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Μετά την εκλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης στο δήμο Παιονίας