Γενικά

Η νέα διοίκηση των δασκάλων

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, Γεώργιος Τερζιάδης

Αντιπρόεδρος, Κωνσταντίνος Πάταρας

Γενικός γραμματέας, Γεώργις Παπαβασιλείου

Ταμίας, Ιωάννης Σαλαβασίδης

Οργανωτικός γραμματέας, Κωνσταντίνος Ταλαμπίρης

Μέλη, Ιωάννης Γάγος, Αναστάσιος Κεσίδης, Αριστείδης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Σακελλαρίου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα