Ρόλος

Κοινωνία

Ο ρόλος του πανεπιστημίου Μακεδονίας στην προώθηση και ανάδειξη της ταυτότητας του ποντιακού Ελληνισμού

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως μετεξέλιξη της Βιομηχανικής Σχολής, αποτελεί σήμερα ένα από τα πιο δυναμικά, πρωτοπόρα και καινοτόμα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα […]