προσπάθεια

Πολιτική

Προσπάθεια δυσφήμισης καταγγέλλεται από τον συνδυσμό της μειοψηφίας της διοίκησης των εργαζομένων

Προσπάθεια δυσφήμισης του νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει ο συνδυασμός «Ενωτική Πρωτοβουλία Υγειονομικών» της μειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου εργαζομένων, αφήνοντας […]