Δοϊράνη

Γενικά

Πρόταση γιά ιστορικό μουσείο στην Δοϊράνη από το εκπαιδευτικό ίδρυμα τοπικής Ιστορίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12.10.16 στην Καπναποθήκη «Αυστροελληνικής» συνάντηση συνεργασίας με θέμα «Πρόταση δημιουργίας ιστορικού μουσείου Δοϊράνης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών […]