Διοίκηση

Κοινωνία

Η νέα διοίκηση του «Νηρέα»

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του κέντρου πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας ΠΕ Κιλκίς «Νηρέας», […]