Αργία

Αρθρογραφία

Χρονιά των… αργιών

Σκέφτηκα «καινούργια χρονιά ήρθε, να μην την υποδεχτούμε με ένα κείμενο;». Μην μας πει και αφιλόξενους. Έφυγε ο παλιός δυοχιλιαδεσδεκαπέντες […]