Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Οι διευθύνσεις γυμνασίου και λυκείου Ευρώπου: Στηρίξτε την ανασκαφή μεγάλης ιστορικής σημασίας στον χώρο της αρχαίας Ευρωπού

Από το γυμνάσιο και το λύκειο Ευρώπου εκδόθηκε το ακόλουθο κοινό ενημερωτικό δελτίο: «Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022 διευθυντές σχολικών […]