Ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους οφειλέτες των δήμων Κιλκίς και Παιονίας

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ

Από την αντιδημαρχία διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών ανακοινώνεται προς τους οφειλέτες των δήμων Κιλκίς και Παιονίας ότι έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους σύμφωνα με το Ν. 4483/17 που ψηφίστηκε προσφάτως.

Σε όλες τις περιπτώσεις ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών στους δήμους Κιλκίς και Παιονίας προβλέπεται η απαλλαγή των οφειλετών από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Καλούνται όσοι δημότες οφείλουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στους δήμους Κιλκίς και Παιονίας να υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης από 21/8/2017 έως και 30/11/2017.

Ειδικότερα αν ρυθμίσουν τις οφειλές τους:

• εφάπαξ, απαλλάσσονται κατά 100% από τις προσαυξήσεις και τους τόκους

• σε 2 με 24 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 80%

• σε 25 με 48 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 70%

• σε 49 με 72 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 60%

• σε 73 με 100 μηνιαίες δόσεις, απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους σε ποσοστό 50%

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών έχει οριστεί η 30η Νοεμβρίου 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση του Ν. 4483/17 αναστέλλει κάθε ενέργεια λήψης αναγκαστικών μέτρων από το δήμο κατά την ισχύουσα νομοθεσία.