Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Κύριε Γκουντενούδη, ποιά μπορεί να είναι τα συμπεράσματα, όταν σε αιρετό άρχοντα επιβάλλεται διοικητική ποινή αργίας;

Την ενόχλησή της (δικαίωμά της) εξέφρασε μέσω αναρτήσεως στο διαδίκτυο η «Κίνηση Πολιτών Παιονίας» για το γεγονός ότι ο «Μαχητής» […]

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ