Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Ξέσπασμα

«Ακόμη και για… προεκλογικές περιοδείες τους οι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, που συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές, χρησιμοποιούν τα δημοτικά οχήματα! […]