Περιφέρειας

Αγροτικά

Ξεκίνησε η λειτουργία της εταιρίας «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη Π.Κ.Μ.»

Το καταστατικό και ουσιαστικώς την έναρξη λειτουργίας της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αγροτοδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» υπέγραψαν την […]