Περιβάλλον

Κοινωνία

Ενδιαφέρον παρουσίασε το εκπαιδευτικό σεμινάριο του κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Κιλκίς

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16.1.16 την καπναποθήκη «Αυστροελληνική» το ημερήσιο θεματικό σεμινάριο με θέμα «Περιβάλλον και ανθρώπινα δικαιώματα» που διοργάνωσε το […]