Ακρίτες

Γενικά

Η νέα διοίκηση των «Ακριτών»

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου Ποντίων Πολυκάστρου και περιχώρων «Οι Ακρίτες» με την ακόλουθη σύνθεση: Πρόεδρος, […]