Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Φυτώριο καινοτομίας το 1ο Παιδαγωγικό Συνέδριο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς

Καινοτόμες διδακτικές προτάσεις, ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, νέες επιστημονικές παιδαγωγικές μέθοδοι στη λογοτεχνία, στην τέχνη, στην προσχολική αλλά και στην ειδική […]