Κιλκισιώτικες κουβεντούλες

Δρόμος και πράσινα φύλλα που υποδεικνύουν την πράσινη ανάπτυξη