Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση ορίων οικισμού δήμου Κιλκίς στους δασικούς χάρτες

Γενικά /

Ολοκληρώθηκε η ανάρτηση των ορίων οικισμών σε ότι αφορά τους δασικούς χάρτες και μάλιστα πολύ νωρίτερα από την καταληκτική ημερομηνία που έχει θέσει το υπουργείο περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το έργο των οικιστικών περιγραμμάτων περαιώθηκε κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 23 του Ν. 3889/10 σε 120 οικισμούς του δήμου Κιλκίς, από την υπηρεσία δόμησης, βάσει αυστηρού χρονοδιαγράμματος, κατά την διάρκεια του οποίου έγινε η επεξεργασία και καταχώρηση των ορίων των οικισμών, μελετών επέκτασης που βρίσκονται σε εξέλιξη και τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων.

Για τον σκοπό αυτό η υπηρεσία δόμησης είχε προμηθευτεί έγκαιρα το απαραίτητο λογισμικό για να αναρτήσει τα όρια των οικισμών σε ειδική ψηφιακή «πλατφόρμα».

Η ανάρτηση των ορίων των οικισμών του δήμου Κιλκίς περαιώθηκε στις 12.04.20 (η καταληκτική ημερομηνία που ειχε ανακοινώσει το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας ήταν η 15η Μαϊου), οπότε και ενημερώθηκε αρμοδίως η «Κτηματολόγιο» Α.Ε. προκειμένου να προβεί στις δικές της ενέργειες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ατυχής επιλογή

Κάθε έκθεση εικαστικού ή ιστορικού ή λαογραφικού ή γενικώς πολιτιστικού περιεχομένου δεν είναι έκθεση προϊόντων του πρωτογενούς ή του δευτερογενούς […]