Οικονομία

Οικονομία

Πρόσκληση γιά το επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής συνδρομής

Ανοιχτή πρόσκληση στους δυνητικώς ωφελουμένους να υποβάλουν αιτήσεις υπαγωγής στο επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής συνδρομής, απευθύνει η περιφερειακή […]