Γενικά

Γενικά

Η νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΕ Κιλκίς

Συγκροτήθηκε σε σώμα το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς με την ακόλουθη σύνθεση: Τακτικά μέλη Γεώργιος Κωνσταντινίδης, πρόεδρος […]