Αγροτικά

Ζητούν παράταση προθεσμίας γιά άδειες υδροληψίας

Έως τις 30 Απριλίου καλούνται οι παραγωγοί να υποβάλουν φάκελλο στους δήμους γιά την χορήγηση άδειας υδροληψίας.

Αυτό αφορά σε όσους υπέβαλαν αίτηση εγγραφής σημείου υδροληψίας στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ) σύμφωνα με ανακοίνωση της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και κτηνοτροφίας.

Η εν λόγω προθεσμία κρίνεται από τους αγρότες «ασφυκτική», δεδομένου ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι περίπλοκο και δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα γραφειοκρατίας, όπως αρχικώς είχε ανακοινωθεί.

Σκεπτικό με το οποίο συμφωνούν και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δήμων Κιλκίς και Παιονίας που επισημαίνουν, εκτός των άλλων, το ότι είναι πρακτικώς αδύνατον να αντιμετωπισθούν στα προβλεπόμενα χρονικά όρια ο μεγάλος αριθμός κατάρτισης και εξέτασης των σχετικών φακέλλων.

Κάτι το οποίο αποδεικύεται και στην πράξη καθώς οι σχετικές καταθέσεις των φακέλλων και τους δύο δήμους είναι ελάχιστες έως σήμερα δεδομένης και της μικρής χρονικής διάρκειας εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου.
Το οποίο μπορεί να ψηφίσθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο όμως χρειάσθηκε αρκετός καιρός έως όπου τεθεί σε εφαρμογή λόγω των πολλών διευκρινήσεων που κρίθηκαν απαραίτητες γιά να δοθούν.

Ενδεικτικό του όγκου εργασίας που απαιτείται, είναι το γεγονός, ότι στην περιοχή του δήμου Παιονίας, όπου είναι μεγαλύτερη η ζήτηση, με βάση και την σχετική καταγραφή έως τις 31 Δεκεμβρίου (περίπου οκτακόσιες περιπτώσεις) οι σχετικοί φάκελλοι ανέρχονται σε μονοψήφιο, όπως και γιά τον δήμο του Κιλκίς, αριθμό.

Γιά τους λόγους αυτούς οι αγρότες ζητούν να δοθεί παράταση γιά την χορήγηση της επίμαχης άδειας, καθώς εκτός των άλλων υπάρχει το ενδεχόμενο να έλθουν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμων, που αγγίζουν μέχρι και τις 5.000 ευρώ, όπως προβλέπει ο νόμος.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Βελτιωτικές αλλαγές

Μετά τις βελτιωτικές αλλαγές στο δημοτικό πάρκο – «Κήπος» του Κιλκίς για την καλύτερη αισθητική και λειτουργική εικόνα του χώρου […]

Και οι συμμαθητές παρόντες

Εκτός από θεσμικούς, πολιτιστικούς και θεσμικούς παράγοντες στην ημερίδα το παρόν στην παρουσίαση του μεταπτυχιακού για την τουριστική ανάπτυξη της […]