Αγροτικά

Υπογράφηκε η σύμβαση για το αρδευτικό έργο των Μουριών γεωργικής γης 2.150 στρεμμάτων

Υπεγράφη μεταξύ της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς και του αναδόχου, παρουσία μελών του ΤΟΕΒ Μουριών η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση Αρδευτικού Δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών». Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 2.189.000 ευρώ, είναι ενταγμένο στη Δράση 4.3.1., του Υπομέτρου 4.3 του Μέτρου 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Στην περιοχή υπάρχει ήδη κατασκευασμένο δίκτυο κύριων αγωγών μεταφοράς νερού το οποίο προβλέπεται να καταργηθεί, λόγω της παλαιότητας τους και των συχνών λειτουργικών προβλημάτων.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (16) μήνες από σήμερα, ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ενώ οι εργασίες εκ μέρους του αναδόχου θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο, με τη λήξη της καλλιεργητικής περιόδου.

Τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Σταθμού Μουριών προβλέπει η σύμβαση που υπέγραψε, ο αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης και ο εκπρόσωπος του αναδόχου του έργου «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ («ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.»), Γιώργος Γάγαλης.

«Είναι μια σημαντική μέρα, διότι και με αυτό το έργο αποδεικνύουμε ότι βρισκόμαστε στο πλευρό του πρωτογενούς τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω, για άλλη μία φορά, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων βουλευτή Κιλκίς Γεώργιο Γεωργαντά, καθώς, ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων είχε συμβάλλει καθοριστικά στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, παρέχοντας στέρεη “βάση” για την μετέπειτα εξέλιξη και ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το αναπτυξιακό αυτό έργο θα επιφέρει τα μέγιστα οφέλη στην αγροτική οικονομία όλου του Λεκανοπεδίου των Μουριών. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη της υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων για τη δουλειά τους» τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης.

Η σύμβαση ποσού 1.093.739,11 € ( με Φ.Π.Α.) για την εκτέλεση του 1ου υποέργου «Αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών» της πράξης: αναβάθμιση αρδευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Σταθμού Μουριών του δήμου Κιλκίς» αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της αποδοτικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Το έργο αφορά στην κατασκευή αρδευτικού δικτύου για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών γεωργικής γης, συνολικής καθαρής έκτασης 2.150 στρεμμάτων.

Ειδικότερα, το υπό κατασκευή έργο αφορά το δίκτυο διανομής του νερού στις αρδευτικές μονάδες από τη δεξαμενή τροφοδοσίας. Στην περιοχή υπάρχει ήδη κατασκευασμένο δίκτυο κύριων αγωγών μεταφοράς νερού το οποίο προβλέπεται να αναβαθμιστεί, λόγω της παλαιότητας τους και των συχνών λειτουργικών προβλημάτων.

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη. Η ολική προθεσμία του έργου, το οποίο εντάχθηκε στη Δράση 4.3.1, του Υπομέτρου 4.3, του Μέτρου 4 του Π.Α.Α. 2014 – 2020, έχει καθοριστεί σε 16 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κιλκίς, φορέας κατασκευής η Π.Ε. Κιλκίς δια της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Κιλκίς της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Γεωργαντάς δήλωσε: «Με την υπογραφή της σύμβασης υλοποιείται ένα έργο που στόχο έχει να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή προχωρώντας σε συντήρηση και αποκατάσταση σημαντικών βλαβών στο δίκτυο, το οποίο κατασκευάστηκε το 1970.

Θέλω να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη Ανδρέα Βεργίδη και τα στελέχη της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς που συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση των αναγκαίων διαδικασιών και να αναφερθώ στον αείμνηστο Γιώργο Κούπενο που χάθηκε πρόωρα, καθώς πρώτος αυτός οραματίστηκε το συγκεκριμένο έργο».
Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, βουλευτή Κιλκίς Γεώργιος Γεωργαντάς, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΤΟΕΒ Σ.Σ. Μουριών κ.κ. Αργυρόπουλος και Παναγιωτίδης αντίστοιχα, ο αν. προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων (ΥΤΕ) της Π.Ε. Κιλκίς Νικόλαος Γρηγοριάδης, ο αν. προϊστάμενος του τμήματος τμήματος Έργων-Δομών περιβάλλοντος της ΥΤΕ Παύλος Πετρίδης και το στέλεχος της ΥΤΕ, πολιτικός μηχανικός Νικολέτας Τριανταφυλλίδου.
Περισσότερα
Δείτε ακόμα