Εκπαίδευση

Χωροταξική κατανομή μαθητών των σχολικών μονάδων της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς

Του δρος Θεοδώρου Χριστοφορίδη*

Από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης περιφερειακής ενότητας Κιλκίς δρ. Θεόδωρος Χριστοφορίδης
Φυσικός-Τεχνικός δικτύων Η/Υ έχοντας υπ’ όψιν:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 12 της αριθμ. 10645/ΓΔ4/23-01-2018 (Β΄120) υπουργικής απόφασης με θέμα «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

β) Την αποδοτικότερη λειτουργία των σχολείων και την εξυπηρέτηση των μαθητών/τριών της περιοχής ευθύνης μας αποφασίζει και ορίζει τα παρακάτω Γυμνάσια και Λύκεια ως σχολεία εγγραφής για τους απόφοιτους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων και Γυμνασίων ως εξής:

ΓΥΜΝΑΣΙΑ

1ο Γυμνάσιο Κιλκίς
Φοιτούν μαθητές που αποφοιτούν από το 1ο, 5ο, 6ο, 8ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς και Δημοτικό σχολείο Κρηστώνης.

2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς
Φοιτούν μαθητές που κληρώθηκαν για να φοιτήσουν στο 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς.

3ο Γυμνάσιο Κιλκίς
Φοιτούν μαθητές που αποφοιτούν από το 2ο, 3ο,4ο , 7ο και 9ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς.

Γυμνάσιο Ευκαρπίας
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας και το Δημοτικό Σχολείο Επταλόφου

Γυμνάσιο Βαπτιστή
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλης Βρύσης και το Δημοτικό Σχολείο Χωρυγίου.

Γυμνάσιο Χέρσου
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Χέρσου.

Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Σ.Σ. Μουριών και από το Δημοτικό Σχολείο Μυριόφυτου

Γυμνάσιο Καμπάνη
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Πεδινού, το Δημοτικό Σχολείο Γαλλικού, το Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας και το Δημοτικό Σχολείο Καμπάνη

Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν το Δημοτικό Σχολείο Νέου Αγιονερίου, Δημοτικό Σχολείο Παλαιού Αγιονερίου και Δημοτικό Σχολείο Μικροκάμπου

Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Νέου Γυναικοκάστρου και το Δημοτικό Σχολείο Μαυρονερίου.

Γυμνάσιο Πολυκάστρου
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου και το Δημοτικό Σχολείο Άσπρου.

Γυμνάσιο Πλατανιάς
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Πλατανιάς, το Δημοτικό Σχολείο Ποντοηράκλειας και μέρος των μαθητών που αποφοιτούν από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυκάστρου.

Γυμνάσιο Αξιούπολης
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το 1οκαι 2οΔημοτικό Σχολείο Αξιούπολης, το Δημοτικό Σχολείο Γοργόπης

Γυμνάσιο Ευρωπού
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Δημοτικό Σχολείο Ευρωπού και το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου.

Γυμνάσιο Γουμένισσας
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το 1o και 2ο Δημοτικό Σχολείο Γουμένισσας.

ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς
Φοιτούν οι μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το 1ο, 2ο και 3ο Γυμνάσιο Κιλκίς, Επίσης, φοιτούν οι μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου, το Γυμνάσιο Βαπτιστή και το Γυμνάσιο Ευκαρπίας.

2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς
Φοιτούν μαθητές που κληρώθηκαν για να φοιτήσουν στο 2ο Πειραματικό ΓΕ.Λ. Κιλκίς.

ΓΕ.Λ. Χέρσου
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Χέρσου.

ΓΕ.Λ. Σ.Σ. Μουριών
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών

ΓΕ.Λ. Καμπάνη
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Καμπάνη.

ΓΕ.Λ. Νέου Αγιονερίου
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Νέου Αγιονερίου.

ΓΕ.Λ. Πολυκάστρου
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Πολυκάστρου και το Γυμνάσιο Πλατανιάς

ΓΕ.Λ. Αξιούπολης
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Αξιούπολης

ΓΕ.Λ. Ευρωπού

Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Ευρωπού.

ΓΕ.Λ. Γουμένισσας
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από το Γυμνάσιο Γουμένισσας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από όλα τα Γυμνάσια του δήμου Κιλκίς για τους τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς και από όλα τα γυμνάσια του Δήμου Παιονίας για τους τομείς και ειδικότητες που δε λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης και λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς.

2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από όλα τα Γυμνάσια του δήμου Κιλκίς για τους τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς και από όλα τα γυμνάσια του Δήμου Παιονίας για τους τομείς και ειδικότητες που δε λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης και λειτουργούν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς.

ΕΠΑ. Λ. Αξιούπολης
Φοιτούν μαθητές/τριες που αποφοιτούν από τα Γυμνάσια του δήμου Παιονίας για τους τομείς και ειδικότητες που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης και από όλα τα Γυμνάσια του δήμου Κιλκίς για τους τομείς και ειδικότητες που δε λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. και 2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς.

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κιλκίς (ΕΕΕΕΚ)
Φοιτούν μαθητές/τριες από όλη την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, έπειτα από εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Ε. Κιλκίς και τη σύμφωνη γνώμη του γονέα-κηδεμόνα τους.

Στα Ε.Ε.Ε.ΕΚ. εγγράφονται απόφοιτοι/ες δημοτικών σχολείων γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης, έως και το 16ο έτος της ηλικίας τους, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Κ.Ε.Σ.Υ., οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην παρακολούθηση ακαδημαϊκού προγράμματος του γυμνασίου και παρουσιάζουν αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση σε δομή της γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης δεν μπορούν να εγγραφούν ή να επανεγγραφούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ. στην ίδια ή σε άλλη ειδικότητα.

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κιλκίς (ΕΝΕΕΓΥΛ) Φοιτούν μαθητές/τριες από όλη την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, έπειτα από εισήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Ε. Κιλκίς και τη σύμφωνη γνώμη του γονέα-κηδεμόνα τους.

Το ΕΝΕΕΓΥΛ Λύκεια περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β, Γ, Δ’ Γυμνασίου και τις τάξεις Α, Β’, Γ’, Δ’ Λυκείου και εγγράφονται σ’ αυτό, μετά από γνωμάτευση του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οποίοι/ες επωφελούνται από τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα της συγκεκριμένης δομής, και μέσα από την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εκπαίδευση μπορούν να οδηγηθούν σε μεταλυκειακές δομές εκπαίδευσης και σε ανεξάρτητη ή εποπτευόμενη εργασία.

Ειδικότερα, «στην Α’ τάξη Γυμνασίου δύνανται να εγγράφονται, κατόπιν γνωμάτευσης του Κ.Ε.Σ.Υ., μαθητές απόφοιτοι Γενικού ή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου και της Α’ ή Β’ τάξης των Ε.Ε.Ε.ΕΚ.. Δικαίωμα πρώτης εγγραφής έχουν οι μαθητές/τριες έως το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των μαθητών/τριών στη Δ’ τάξη χορηγείται τίτλος απολυτηρίου Γυμνασίου.

Εξειδικευμένες περιπτώσεις λόγω απόλυτης γειτνίασης της κατοικίας του μαθητή και άστοχης επιλογής του σχολείου τοποθέτησης – φοίτησης θα αντιμετωπιστούν φειδωλώς από τους αντίστοιχους διευθυντές των σχολείων με μετεγγραφές».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Από την επίσκεψη – ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη στο Κιλκίς

Προβληματισμοί

Απόγευμα ενός Σαββάτου, προτελευταία αγωνιστική ημέρα κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος της ανώτερης κατηγορίας ΕΠΣ Κιλκίς. Η ουραγός της κατάταξης αντιμετωπίζει […]