Κοινωνία

Στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας το ΚΤΕΛ Κιλκίς

Τον διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κιλκίς επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΚΤΕΛ Κιλκίς με επικεφαλής τον πρόεδρό του Παναγιώτη Ανδρεάδη.

Στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο αναφέρονται τα εξής:

« … Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας, πέραν του εθιμοτυπικού χαρακτήρα της, είχε ως σκοπό την παράδοση στην σχολική κοινότητα ικανού αριθμού «τάμπλετ» γιά την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης των μαθητών του νομού.

Κατά την συνάντηση, που ακολούθησε επιβεβαιώθηκε η αγαστή πολυετής συνεργασία των δύο φορέων και διερευνήθηκαν τρόποι βελτίωσής της. Το συνολικό κόστος μεταφοράς του μαθητικού πληθυσμού γιά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κιλκίς «αγγίζει» κατά μέσο όρο ένα ποσό της τάξεως των 160.000 ευρώ μηνιαίως.

Από την πλευρά του ΚΤΕΛ παρουσιάστηκαν όλα τα μέτρα, που λαμβάνονται γιά την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως η ανάθεση σε εταιρία απολυμάνσεως συνεχών και επαναλαμβανομένων απολυμάνσεων των οχημάτων με εγκεκριμένα βιοκτόνα, ο έλεγχος των μασκών, η τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, η υγιεινή των χεριών του προσωπικού, η ύπαρξη αναρτημένων αφισών περί της αναγκαιότητας τήρησης των μέτρων υγιεινής κλπ.. Επίσης, δηλώθηκε η καλή κατάσταση και ο συνεχής έλεγχος της οδικής ικανότητας του στόλου.

Από την πλευρά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τονίστηκε η εμπιστοσύνη της στο ΚΤΕΛ Κιλκίς και αναγνωρίστηκε η μακροχρόνια προσφορά του στο χώρο των μεταφορών.

Τέλος, ο διευθυντής Θεόδωρος Χριστοφορίδης ευχαρίστησε τον κ. Ανδρεάδη γιά την εξαιρετική ευεργεσία του προς τους μαθητές και τον διαβεβαίωσε, ότι τα «τάμπλετ», που δωρίσθηκαν, θα αποσταλούν στα σχολεία, θα αποτελούν πάντα περιουσία των σχολείων, στα οποία θα διατεθούν, θα δανειστούν όταν χρειαστεί σε μαθητές, με προτεραιότητα στη στήριξη οικογενειών βάσει κοινωνικών κριτηρίων όπως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, ή ύπαρξη ειδικών δυσκολιών μάθησης κλπ.

Δύο επιχειρήματα αναπτύσσονται σχετικώς με την ευεργεσία. Το πρώτο λέει, ότι πρέπει το κράτος, και όχι ιδιωτικά κεφάλαια, να χρηματοδοτούν τα δημόσια αγαθά. Αλλιώς δημιουργούνται οικονομικές εξαρτήσεις. Το αντίθετο επιχείρημα λέει, ρεαλιστικά, ότι οι κρατικοί πόροι ποτέ δεν είναι επαρκείς, γιά να υποστηρίξουν όλο το εύρος των κοινωνικώς επωφελών δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό πρέπει να συμπληρώνονται από κεφάλαια ευεργεσίας. Όμως, το θεσμικό πλαίσιο για την προσέλκυση και διαχείριση μη κρατικών πόρων παραμένει γραφειοκρατικό και αποτρεπτικό. Οι συνθήκες είναι ώριμες για εκσυγχρονισμό.

Το υπουργείο παιδείας με μια μεταρρυθμιστική δυναμική επιτρέπει και μάλιστα επιδιώκει τα τελευταία χρόνια να αντλεί κεφάλαια από δυνητικούς χορηγούς όπως έπραξε στην περίοδο του περασμένου Μαΐου με την αποδοχή προσφοράς «λάπτοπ», «τάμπλετ», παγουριών, μασκών, αντισηπτικών κλπ, τα οποία διέθεσε στα σχολεία.
Η συνάντηση έκλεισε με την ευχή ασφαλών μεταφορών προς όλους και τη μαθητική κοινότητα ειδικότερα».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα