Γενικά

Χρειάσθηκε εισαγγελική εντολή στις εκλογές… της «Τέχνης»!

Διενεργήθηκαν την Κυριακή 14.1.18 οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της «Τέχνης», οι οποίες είχαν προκηρυχθεί μετά την παραίτησή της επί 26 έτη προέδρου του συλλόγου Κικής Παπαδοπούλου-Πάγκου.

Μερικά εικοσιτετράωρα πριν τις εκλογές ο σύλλογος ταλανίσθηκε από ενέργειες του προσωρινού προεδρείου, που υπήρξαν, όπως διαπιστώθηκε και αποδείχθηκε, προϊόν εμμονικών αντιλήψεων του ιδίου και μερίδας στελεχών του συλλόγου περί την εφαρμογή του γράμματος διατάξεων του καταστατικού του συλλόγου, σχετικών με την εκλογική διαδικασία.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη μερίδα μελών με πρωτοστατούντα τον προσωρινό μεταβατικό από τον Αύγουστο 2017, έως τις εκλογές της 14.1.18 πρόεδρο Κώστα Θεοδωρίδη, επιχείρησε να προχωρήσει σε εκκαθάριση του μητρώου μελών, με διαγραφή των εχόντων οικονομικές εκκρεμότητες με τον σύλλογο, ως προς την καταβολή των ετησίων συνδρομών.

Κατ΄αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να παρακάμψει την εθιμικώ δικαίω πρακτική, η οποία, βασιζόμενη στο πνεύμα του νόμου, άρα και του καταστατικού, λειτουργεί αποτρεπτικώς στην «λογική» των διαγραφών, διαιρώντας απλώς τα μέλη σε ενεργά και ανενεργή και παρέχοντας την δυνατότητα στα δεύτερα να τακτοποιούν τις συνδρομητικές οφειλές τους όποτε μπορούν.

Είναι μια πρακτική σιωπηλώς ισχύουσα από… καταβολής του συλλόγου, το 1980, κατά μείζονα δε λόγο κατά τις οικονομικώς δυσμενείς συγκυρίες σαν αυτήν της τελευταία οκταετίας.

Η ίδια τυπολατρεία χαρακτήρισε το προσωρινό προεδρείο και τους υποστηρικτές του και σε ό,τι αφορά στην ρύθμιση οφειλών μελών, προκειμένου να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Ενώ, δηλαδή, η προαναφερθείσα εθιμικώ δικαίω πρακτική επιτρέπει αυτήν την συμμετοχή σε μέλη, που τακτοποιούν τις οφειλόμενες συνδρομές ακόμη και κατά την διάρκεια της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης, πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, προσωρινό προεδρείο και υποστηρικτές, πάντοτε στο πλαίσιο παρερμηνείας των καταστατικών διατάξεων, αντέτειναν ως καταστατικώς επιβαλλόμενες πρώτα την διαγραφή και κατόπιν την επανεγγραφή μέλους, κάτι που αυτομάτως αποκλείει τα επανεγγραφόμενα μέλη από την εκλογική διαδικασία, αφού αυτό αποκτούν το εν λόγω δικαίωμα μετά παρέλευση εξαμήνου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Πολλά ιστορικά μέλη της «Τέχνης» απέδωσαν την εμμονική τυπολατρεία του προσωρινού προεδρείου και υποστηρικτών του σε σκοπιμότητες εν όψει των εκλογών και αντέδρασαν εντονώτατα, με «σταγόνα», που έκανε το «ποτήρι να ξεχειλίσει», την άρνησή του να θέσει στην διάθεση αυτών τις καταστάσεις μελών του συλλόγου, με τα στοιχεία τους, τον αριθμό πρωτοκόλλου εγγραφής τους και τα στοιχεία ως προς τις συνδρομές τους.

Δυσάρεστο επακόλουθο αυτής της «διελκυστίνδας» υπήρξε το πρωτοφανές περιστατικό της εισαγγελικής εντολής στην αστυνομία, να προβεί στις δέουσες συστάσεις, ώστε και να τεθούν υπ΄όψιν των ενδιαφερομένων οι επίμαχες καταστάσεις και να προχωρήσει η εκλογική διαδικασία.

Ένα περιστατικό εξ αιτίας του οποίου η 14η Ιανουαρίου 2018 κατεγράφη ως ημέρα-«στίγμα» στην σχεδόν σαραντάχρονη λαμπρή ιστορία και πορεία του συλλόγου. Ένα περιστατικό αδιανόητο έως αυτήν την ημερομηνία, παρ΄όλο που κατά καιρούς η «Τέχνη» αντιμετώπισε και άλλες δύσκολες καταστάσεις.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το ότι, εν τέλει, οι εκλογές διενεργήθηκαν βάσει της «πεπατημένης» και ανέδειξαν την νέα διοίκηση δεν εξαλείφει αυτό το «στίγμα». Αντιθέτως, επιβάλλει προβληματισμό και μέριμνα για την σφυρηλάτηση ενός πλαισίου λειτουργίας και την εμπέδωση μιας αντίληψης περί αυτήν, που θα αποτελούν ασφαλιστική δικλείδα μη επανάληψης παρόμοιου φαινομένου ποτέ στο μέλλον.

Η νέα διοίκηση της Τέχνης
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της “Τέχνης” με την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος, Σοφία Κεσίδου

Αντιπρόεδρος, Σωτήριος Ταχτσόγλου

Γενική γραμματέας, Δάφνη Παπαδοπούλου

Ταμίας, Θεόδωρος Γιαννάκος

Μέλη, Θεόφιλος Γουλτίδης, Ιωάννης Αθανασιάδης, Γεώργιος Ποζίδης

Πριν την διενέργεια των εκλογών το προσωρινό προεδρείο της «Τέχνης» είχε δώσει σαφή δείγματα των απόψεών του περί την διαδικασία, με την αντίδρασή του σε σχόλιο του «Μαχητή» σχετικό με την διαφορά μεταξύ γράμματος και πνεύματος του καταστατικού του συλλόγου, όσον αφορά στα ανενεργά μέλη.

Συγκεκριμένα ο «Μαχητής» έλαβε από τον πρόεδρο της «Τέχνης» Κωνσταντίνο Θεοδωρίδη λάβαμε την ακόλουθη επιστολή:

«Κύριοι,
Σχετικώς με το δημοσίευμά σας, της 9.1.18, για τις εγγραφές – διαγραφές μελών, δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι εν όψει των εκλογών της «Τέχνης», σας γνωρίζουμε τα παρακάτω.

Το θέμα της διαγραφής μέλους περιγράφεται με σαφήνεια στο άρθρο 13 του Καταστατικού της «Τέχνης», σύμφωνα δε με την περίπτωση (γ), σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής για ένα εξάμηνο από ένα μέλος, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα να λάβει απόφαση για τη διαγραφή του, με κοινοποίηση της απόφασης.

Το δε διαγραφέν μέλος λόγω καθυστέρησης καταβολής της συνδρομής μέσα σε ένα τρίμηνο από την διαγραφή του, έχει την δυνατότητα να τακτοποιηθεί ταμειακά και χωρίς τις διατυπώσεις της εκ νέου εγγραφής να συνεχίσει να είναι μέλος κανονικά, θεωρώντας ότι η διαγραφή του δεν έχει γίνει ποτέ.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι το άρθρο 15 του καταστατικού θέτει ως προϋπόθεση , για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, την παρέλευση ενός εξαμήνου από την εγγραφή του μέλους, όπως αναφέρεται και στη σχετική ανακοίνωση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

Σας πληροφορούμε ότι το διοικητικό συμβούλιο της «Τέχνης», ουδέποτε πήρε απόφαση διαγραφής μέλους και δεν άσκησε ποτέ το δικαίωμα αυτό διαγράφοντας μέλος της για κάποιο λόγο. Δεν υπάρχει απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της για διαγραφή οποιουδήποτε μέλους της. Από συζητήσεις δε, που έχουν γίνει, δεν αναφέρθηκε καμία διαγραφή εξ αιτίας της μη καταβολής συνδρομών και στο παρελθόν. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο διάστημα της διετούς παρουσίας μας στο Δ.Σ., η «Τέχνη» δεν αρνήθηκε ποτέ την είσπραξη οφειλομένων συνδρομών , ώστε μέλη της από ανενεργά να καταστούν ενεργά.

Ειλικρινά μας στενοχωρεί το γεγονός ότι δίχως καν να έχετε γνώση του Καταστατικού της «Τέχνης» και το κυριότερο, χωρίς να έχετε καμμία επικοινωνία με τους εκπροσώπους της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία απαιτεί, δημοσιεύσατε εντελώς ανυπόστατα σχόλια περί διαγραφής μελών και θέσατε υπονοούμενα περί μη σωστής λειτουργίας του συλλόγου και μάλιστα με τη φράση «κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας.

Εν όψει των εκλογών η συγκεκριμένη πράξη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως εμπαθής μέσα από τέτοιου είδους εκφράσεις. Οι όροι του καταστατικού εξ άλλου υπάρχουν για να τηρούνται και όχι για να καταστρατηγούνται. Θεωρούμε ότι μια δημόσια συγγνώμη από μέρους σας, ότι θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσατε να κάνετε για την προσβολή που προκαλέσατε στην «Τέχνη» και για την παραπληροφόρηση του κοινού.

Επίσης σας γνωστοποιούμε ότι αυτήν την στιγμή, ο αριθμός των ανενεργών μελών, για κάθε λόγο και αιτία, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Ευχής έργον για την «Τέχνη» θα ήταν, όλα τα ανενεργά μέλη να γίνουν ενεργά και με ουσιαστική συμμετοχή, είτε με καταβολές οφειλομένων ετών, είτε με νέες εγγραφές , ώστε η «Τέχνη» να αποκτήσει δυνατά θεμέλια και να καταστεί ικανή να διευρύνει την πολιτιστική της δράση και προσφορά ,υπηρετώντας τους σκοπούς για τους οποίους συστάθηκε».

Σημείωση της σύνταξης: Αξιότιμε πρόεδρε της «Τέχνης» κ. Θεοδωρίδη, στο σχόλιο της στήλης, που προκάλεσε μιαν επιστολή σας… υπερτριπλάσια σε έκταση:

-Δεν γίνεται καμμία επίκληση καμμιάς διατάξεως κανενός καταστατικού, διότι με την συγκεκριμένη διατύπωση για το συγκεκριμένο θέμα απλώς υπενθυμίζεται εμμέσως η διαφορά του πνεύματος του καταστατικού και κάθε νομικής διάταξης από το γράμμα του.

-Σε κανένα σημείο δεν υπάρχει αναφορά σε οποιαδήποτε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου.

-Η αναφορά στις εκλογές του συλλόγου επέχει θέση έμφασης υποστήριξης του πνεύματος των όσων παρατίθενται πριν από αυτές, και αφορά σε κάθε εκλογική διαδικασία, και όχι ειδικώς στην τωρινή.

Κατόπιν όλων αυτών η εκ μέρους σας εκτενής επίκληση του καταστατικού θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί το λιγότερο ως ατυχής.

Από εκεί και πέρα ειλικρινώς δεν γνωρίζαμε, ότι η κριτική, ακόμη και η πλέον δριμεία, είναι συνώνυμο… της «προσβολής» ή ότι η κριτική είναι καλή όταν αφήνει κάποιους, πρόσωπα ή φορείς… στο απυρόβλητο!

Κατά τα λοιπά, για το πως διάκειται το ιδρυθέν το 1975 δημοσιογραφικό συγκρότημα του «Μ» απένατι στην «Τέχνη», αρκεί μια ματιά στο αρχείο του από το 1980, έτος ίδρυσης της «Τέχνης», και έως σήμερα, εκθέτοντας τους εμπνευστές «αφοριστικών» χαρακτηρισμών, που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα.

Όσο για τα «απλά μαθήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας», απλώς τα αποστέλλετε σε… λάθος παραλήπτες.

Περισσότερα

Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τον καθαρισμό των οικοπέδων – Δηλώσεις έως τις 30 Ιουνίου

Τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Εθνικού Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/, η οποία […]

Δείτε ακόμα